Bardzo prosimy

o przekazanie 1% podatku dla naszego synka Szymonka.
KRS 0000037904
W polu "informacje uzupełniające-cel 1%" w formularzu PIT należy wpisać: 9756 Gładys Paweł Szymon

WAŻNE !!! proszę wpisać obydwa imiona w kolejności jak wyżej
(ponieważ jest już jeden Szymonek w fundacji o podobnym nazwisku i mogłyby być problemy z rozdzielaniem pieniędzy).
Szanowni Darczyńcy, prosimy o zaznaczenie w zeznaniu podatkowym pola
„Wyrażam zgodę”.